Jämförelse mellan totala antalet åskådare/säsong 1996/1997 - 2004/ 2005