Åsikterna går isär vilken halsduk som bör bäras. Kanske är det en generationsfråga.
Omröstning 2003-09-09
Det var bättre förr!
Att vi på Faleijs Finest i hockeysammanhang gärna blickar tillbaka på historien med en nostalgisk tår i ögonvrån är ingen hemlighet och med tanke på resultatet av vår senaste omröstning tycks vi i vissa frågor inte vara ensamma om det. Svaret vi fått är nämligen entydigt och kan sammanfattas med ett tydligt:

Det var bättre förr!

Hela 180 röster* lades denna gång och av dem kunde 80 personer (cirka 44 procent av rösterna) tänka sig att "köpa och bära halsduk nummer två med stolthet" svarsalternativet avsåg den klassiskt vita halsduken med röda och gröna tvärställda ränder, vidare kunde 64 stycken (36 procent) av er tänka er 80-talsalternativet innehållande samtliga av klubbens färger och slutligen återfanns 36 stycken (20 procent) som föredrog den senaste versionen av MIK-halsduk med de små tvärställda rutorna.

*Förutom att denna fråga tycktes fånga ert intresse, kan en förklaring till den i sammanhanget höga siffran vara att omröstningen fick hänga med över det långa sommaruppehållet 2003 och därmed låg öppen i sju månader.